Quy định hủy hợp đồng theo luật doanh nghiệp

Quy định hủy hợp đồng theo luật doanh nghiệp

1. Công ty tôi đang tổ chức đấu thầu 01 gói thầu mua sắm thiết bị >50 tỷ đồng (đã mở thầu). Nếu đầu tư thì hiệu quả kinh tế có hiệu quả và phù hợp với công nghệ SX, tuy nhiên số lao động phải giảm nhiều (không bố trí chuyển đổi nghề nghiệp được) do vậy hiệu quả xã hội không đáp ứng, Công ty có chủ trương không đầu tư nữa. Vậy có áp dụng được khoản 2 Điều 17 Luật đấu thầu 2013 được không (Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu).

2. Công ty tôi là Công ty CP, Tập đoàn nắm giữ 51% vốn điều lệ; Công ty và các cổ đông 49% vốn điều lệ (Tập đoàn là 100% vốn nhà nước). Vậy tôi xin hỏi:

– Đối với các công trình có giá trị từ 30-100 tỷ đồng (không thuộc dự án đầu tư), có nguồn vốn chi trực tiếp trong giá thành sản xuất hàng năm có phải đấu thầu không (vì Tập đoàn nắm giữ 51% vốn điều lệ).

– Nếu không đấu thầu và ký hợp đồng trực tiếp có sai Luật đấu thầu 2013 không?
Xem thêm : tư vấn thành lập doanh nghiệp

Luật sư tư vấn:

Công ty chúng tôi xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

1. Theo quy định tại Điều 17 Luật đấu thầu 2013 về các trường hợp hủy thầu:

“1. Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

2. Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

3. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án.

4. Có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.”

Đồng thời, theo quy định tại Điều 18 Luật đấu thầu 2013 về trách nhiệm khi hủy thầu:

“Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy thầu theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 17 của Luật này phải đền bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật.”

Có thể thấy, nếu muốn hủy thầu thì một trong các nguyên nhân đưa ra phải là đã có sự thay đổi mục tiêu, phạm vi đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Mục tiêu trong hồ sơ mời thầu là lợi ích mà bên mời thầu muốn đạt được, và bên nhà thầu phải đáp ứng được những mục tiêu đó, việc thay đổi phải là thay đổi mục tiêu đã được ghi nhận trong hồ sơ, nếu không phải thì bên mời thầu sẽ không có quyền yêu cầu hủy thầu.

2. Đối với việc bạn hỏi một công ty có vốn doanh nghiệp nhà nước là 51% khi thực hiện việc xây dựng các công trình có giá trị từ 30 đên 100 tỷ đồng không thuộc dự án đầu tư có phải thực hiện đấu thầu không thì sẽ không bắt buộc phải đấu thầu, con công ty bạn muôn đấu thầu thì vẫn có thể thực hiện. Căn cứ quy định tại Điều 1 Luật đấu thầu 2013:

“Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu, bao gồm:

1. Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp đối với:

a) Dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Dự án đầu tư phát triển  mở công ty của doanh nghiệp nhà nước;

c) Dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án;

d) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập

Share

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *